19 Eylül 2011 Pazartesi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2012 Burs Başvuruları Başladı!

T.C. vatandaşı olan, Türkiye il sınırları içinde, devlet üniversitelerinin 1. öğretiminde ve ÇYDD Şubelerinin bulunduğu illerde okuyan, ekonomik olarak bursa ihtiyacı olan lisans ve ön lisans öğrencileri,  1-30 Eylül tarihlerinde ÇYDD şubelerine bizzat başvuru yapabilirler. ÇYDD şubeleri burs tarihleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
İstanbul'daki üniversitelerden sorumlu şube listesi için tıklayınız.

Karşılıksız olarak verilen burslar 2011-2012 döneminde ayda 150.00 TL’dir.

Mektup, e-posta,faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

Öncelikli olarak kimler burs kapsamına alınır?
Yukarıdaki temel kriterlere uyan öğrenciler arasından
-Okumak için ekonomik desteğe ihtiyacı olan
-Anne ya da babası vefat eden
-Yetiştirme yurtlarında büyüyen
-Okuyan kardeş sayısı fazla olan
-Ailesinden uzakta devlet yurtlarında barınan
Öğrenciler burs kapsamına alınır.

Şubelerimiz tarafından bursu onaylanan öğrencilerden hangi evraklar istenir?
• Öğrenci okul belgesi (orijinal, ilgili öğretim yılı dönemine ait)
• Transkript (orijinal)
• Adli sicil kaydı (orijinal)
• 2 adet vesikalık fotoğraf (son iki ay içinde çekilmiş)
• Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği (orijinal)
• İkametgah belgesi/ yurt belgesi
• Aile gelir belgesi (anne-baba için ayrı ayrı)
• Çalışanlar için maaş bordrosu;
• Emekliler için banka hesap defteri fotokopisi;
• Yeşil kart sahiplerinden kartın fotokopisi;
• Çalışmayanlar için; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınacak kaydının olmadığına dair Emekli Sandığı+SSK+Bağ-Kur  döküm belgeleri       
• Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanının fotokopisi (Hesabın öğrenci adına açılması esastır.)  

Burslar hangi durumlarda kesilir?
• Öğrencinin ÇYDD Tüzük ve Burs Yönergesine uygun olmaması,
• Şubenin yeni kaynak bulamaması halinde bursun sona erdirilmesi,
• Öğrencinin mezun olması,
• İlgili öğretim yılını takip eden iki ay içinde kendisinden istenen belgelerle birlikte kayıt  yenilememesi, (nakil, terk vb.)
• Akademik başarısızlık,
• Ekonomik koşullarının iyileşmesi,
• Adli sicil kaydının olumsuz olması, okulda disiplin cezası alması, yasadışı eyleme katılması,
• Kılık kıyafet konusunda Anayasa Mahkemesi kararları ile uyumlu olmaması,
• Yanlış beyanda bulunması, belgede sahtekarlık yapması,
• Sosyal sorumluluk aktivitelerine mazeret belirtmeksizin katılmaması,
• Mükerrer burs almış olması,
• Vefat etmesi,
• Belge ya da bilgilerinin eksik olması.

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.