26 Ocak 2010 Salı

Üniversitelilerin Harcama Alışkanlıkları

Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin yaklaşık 3’te 2’sinin kredi kartı edinirken kredi kartı sözleşmesini okuduğu, ancak gecikme faizini bilenlerin oranının yüzde 30,3’te kaldığı belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gülmez, araştırmayı, kendisinin yürütücülüğünde, fakülte öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Olgun Kitapçı ve Araştırma Görevlisi İ. Taylan Dörtyol, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural ile Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu’nun yardımcı araştırmacılığında yaptıklarını bildirdi.

Kredi kartı kullanımının üniversite öğrencileri üzerindeki yansımalarını irdelediklerini kaydeden Doç. Gülmez, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (CÜBAB) tarafından desteklenen araştırmanın, Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta üniversitede öğrenim gören 921 öğrenci üzerinde yapıldığını bildirdi.

Doç. Dr. Gülmez, araştırmada, öğrencilerin yüzde 67,5’inin 500 TL’den az kredi kartı limitine sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Öğrencilerin yüzde 80’inin limitlerini yeterli bulduğunun saptandığını, limitinden hoşnut olmayanların oranının yüzde 18’de kaldığını bildiren Doç. Dr. Gülmez, öğrencilerin kredi kartı varlığından haberdar olma yollarından en popülerinin, yüzde 40’lık bir oranla televizyon reklamları olduğunu, bunu kampüs içi tanıtımların izlediğini kaydetti.


Öğrencilerin büyük bölümünün (yüzde 78.2) banka şubelerinden başvuru ile kredi kartlarını edindiğinin saptandığını anlatan Doç. Dr. Gülmez, çalışma kapsamında görüşülen öğrencilerin yüzde 56,9’u aylık faturalarının tamamını ödemekte iken hiç ödeme yapmayanların oranının yüzde 5,3, asgari ödeme yapanların oranının ise yüzde 15,4 olarak belirlendiğini ifade etti.

Gülmez, öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’inin, harcamalarının küçük bir bölümünü kredi kartı ile yaparken, yaklaşık yüzde 34,5’inin ise harcamaların büyük bir kısmını kredi kartı ile yaptığının saptandığını bildirdi. Doç. Dr. Gülmez, araştırmada, kredi kartı edinimindeki birincil amacın acil ihtiyaçları karşılamak, diğer amaçların ise sırasıyla, sunulan kredi imkanından yararlanmak, nakit para taşıma riskini en aza indirmek, finansal sorumluluk sahibi olabilmek, internet üzerinden alışveriş yapabilmek ve statü sahibi olabilmek şeklinde sıralandığını ifade etti.

Araştırmadan, üniversite öğrencilerinin neredeyse 3’te 2’sinin (yüzde 64.7) kredi kartı edinirken kredi kartı sözleşmesini okuduğu sonucunun çıktığını bildiren Doç. Dr. Gülmez, kredi kartına uygulanan gecikme faizini bilen öğrencilerin oranının ise yüzde 30,3’te kaldığını ifade etti.

Kız öğrencilerin kredi kartı sözleşmesini okuma oranları daha yüksek düzeyde iken erkek öğrencilerin ise kredi kartı gecikme faizinin bilinirliği hususunda önde olduğunu anlatan Gülmez, bu sonuçlar ışığında kız öğrencilerin sözleşmeyi okurken önemli hususları gözden kaçırdıkları veya erkek öğrencilerin sözleşmenin tamamını okumak yerine temel bazı bölümler hakkında bilgi edinme yolunu seçtikleri yorumu yapılabileceğini bildirdi.

Kız öğrencilerin, kredi kartı tercih ederken kartın faiz oranına erkeklere nazaran daha fazla dikkat ettiği ve daha düşük faizli kartları tercih
ettiğinin saptandığını ifade eden Gülmez, araştırma sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

"Kredi kartı tercihi sürecinde erkek öğrenciler arkadaşlarından daha fazla etkilenmektedirler. Kız öğrenciler kredi kartı tercihi sürecinde erkek öğrencilere göre ailelerinden daha fazla etkilenmektedirler. Kredi kartı limitini yetersiz bulan öğrencilerin daha fazla veya gereksiz harcama yaptıkları görülmüştür. Bu sonuca göre, öğrencilerdeki kredi kartının limitinin artırılması demek daha fazla harcama anlamını doğurabilir."
Milliyet

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.