2008 ÜDS Ekim Dönemi Sonuçları

2008 Ekim Dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (2008-ÜDS Ekim Dönemi) Sonuçları açıklandı. Sonuçlar için.

Marc de Montalembert Vakfı bursu

Marc de Montalembert Burs Duyurusu
(14-10-2008)

Marc de Montalembert Vakfı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki 30 yaş altındaki gençlere yönelik olarak bu bölgenin kültürlerini araştırmak üzere gerçekleştirecekleri projeler için 7000 Avro tutarında bir burs vermektedir.

1995 yılından bu yana yedi Akdeniz ülkesinden bu bursu kazana gençler tarafından sekiz proje hayata geçirilmiştir.

Burs için son başvuru tarihi: 31 Aralık 2008'dir.

Burs içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

www.fondationmdm.com

montalambert@fondationmdm.com

TÜBİTAK Yüksek Lisans ve Doktora burs programlarına başvuru koşulları ve tarihleri değiştirildi

TÜBİTAK tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008 yılı başvuruları 7 Ekimde alınmaya başlanan yurt içi yüksek lisans ve yurt içi Doktora burs programının not ortalaması ile ilgili başvuru kriterleri YÖK ün sistemi esas alınarak yeniden düzenlendi.

Daha önce ilgili programlara başvuru yapmak için aranan lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması kriterlerinde YÖK ün 4 lük sistemdeki ortalamaların 100 lük sistemdeki karşılıklarıyla ilgili hazırladığı tablolardaki veriler esas alınarak düzenleme yapıldı.

Böylece daha önce aranan lisans not ortalaması koşulu 4 lük sistemde eğitim veren üniversitelerden mezun olanlar için 3.00 yerine 2.92, yüksek lisans not ortalaması koşulu ise 3.20 yerine 3.14 olarak değiştirildi.

Bu değişiklik göz önüne alınarak 2210-Yurtiçi Yüksek Lisans ve 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları için 7 Ekimde başlayan online başvuru süresi 24 Ekim mesai bitimine kadar uzatıldı. Bu değişiklikten dolayı doğrudan yüksek lisans ve Doktora bursiyeri olma hakkını kazananlar için başvuru tarihleri 20-31 Ekim yerine 27 Ekim-7 Kasım olarak belirlendi.

2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı için http://bideb2210.tubitak.gov.tr

2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı için http://bideb2211.tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:www.tubitak.gov.tr/bideb

TÜRK EĞİTİM VAKFI 2009-2010 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Son Müracaat Tarihi: 21 Kasım 2008

TEV-British Chevening Müşterek bursları için Dosyaların TEV’e Son Teslim Tarihi: 21 Kasım 2008

Diğer Ülkeler ve İçin Dosyaların Son Teslim Tarihi: 5 Aralık 2008

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

1) Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,

2) Hangi madde için müracaat edilecekse madde ekindeki belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,

3) Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,

4) Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,

5) Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,

6) Belirtilen şartların kesindir bu nedenle belgeler dikkatlice doldurulup zamanında TEV’e ulaştırılmalıdır.

TÜRK EĞİTİM VAKFI

2009–2010 ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDA

YÜKSEK LİSANS (Master’s Degree) ÖĞRENİMİ İÇİN BURSLAR VERECEKTİR

www.tev.org.tr

A) YÜKSEK LİSANS BURSLARI:

1) a) A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerinde; Bilgisayar, Enformasyon Teknolojileri, İletişim ve Biyomedikal Mühendisliği, Moleküller Biyoloji ve Genetik (İlgili Mühendislik alanlarında öğrenim görenler), Mimarlık, İşletme Yönetimi (MBA) (İşletme, İktisat ve Mühendislik bölümlerinden mezunlar, en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar.), Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler), Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik-Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler),

b) A.B.D’de; TEV-TAT Konserve A.Ş. Burs Fonundan, Ziraat Mühendisliği (Ziraat ve Gıda Mühendisliği öğrenimi görenler, yalnızca University of California Davis’te),

c) İtalya’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Makine Mühendisliği alanında öğrenim görenler,

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

2) İngiltere’de; TEV-British Chevening müşterek burslusu olarak; Ekonomi, Çevre Bilimi, Enerji, Gıda ve Ziraat Mühendisliği, Avrupa Birliği, Kamu Yönetimi, İnsan Hakları, Göç, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dallarında veya ilgili alanlarda öğrenim görmek isteyenler, (İngiltere’deki üniversitelerin listesine www.britishcouncil.org.tr adresinden ulaşılabilinir.)

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

3) Almanya’da; TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili İngilizce veya Almancadır. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Dili Almanca, Hukuk öğrenimi görenler) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenler, (Almanya’daki üniversitelerin bilgilerine bu linkten ulaşılabilinir. http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/06005.de.html.)

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

4) Fransa’da; TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek burslusu olarak; Bilgisayar, Enerji, Elektrik, Elektronik, Otomatik, Telekomünikasyon, Makine, İnşaat Mühendislikleri ile Mimarlık, Havacılık (Aeronautics), Kimya, Matematik, Sağlık, Biyoloji, Biyoteknoloji, Jeoloji ve Su, Çevre ve Ekoloji Bilimleri, Ziraat, Gıda ve Tarım İşletmesi, Hukuk, Sosyal Bilimler, Gazetecilik, Copernic Programı ve Müzik (Şan, Opera, Nefesli ve Yaylı Sazlar) (Öğrenim dili Fransızca veya İngilizcedir. Fransa’daki Üniversitelerin listesine www.onisep.fr den ulaşılabilinir.) dallarında öğrenim görenler,

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

5) Danimarka’da; İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji dallarında öğrenim görenler,

burslarımıza başvurabilirler.

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a) T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (1978 doğumlular başvurabilirler.)

b) Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. ( ! İşletme Yönetimi dalına sadece mezunlar, en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar aday olabilir.)

c) Yüksek öğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 not ortalamasına sahip olmak. (Türkiye’deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilir.)

d) Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

e) Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında öğrenimlerine yeni başlayanların müracaatları kabul edilmez.

MÜRACAAT: ! Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar aşağıda belirtilen tarihe kadar başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr web sitemizdeki ilanımızın ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV’den almak isteyenler ise yalnızca öğrenim gördükleri Kurum/Bölüm/Dal ile seçtikleri Ülkeyi/Dalı ve açık posta adreslerini yazarak 21 Kasım 2008 Cuma Günü, Saat: 17.30’a kadar, TEV’e şahsen, mektup, fax veya e-posta yoluyla ulaşıp alabilirler. Form ve belgeler web sitemizde en geç 21 Kasım 2008 tarihine kadar kalacaktır. Adaylar, yukarıdaki maddeler için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler metninde belirtilen belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç 5 Aralık 2008’ya kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Adaylar, bir ülke ve bir alan için müracaat edebilir. İlanımızdaki niteliklere uygun olmayanların müracaatları kabul edilmez.

B) YURT DIŞI TIP BURSLARI:

Merhum Dr.ORHAN BİRMAN ve Prof.Dr. MEHMET ÖZ fonundan 2009 yılında Tıp Fakülteleri ve Eğitim Hastaneleri tarafından aday gösterilecek uzman tıp doktorlarına, A.B.D.’de ve Batı Avrupa’da araştırma çalışmaları için burs verilecektir. İlgilenenler, Kasım ve Aralık aylarında dekanlıklarından, başhekimliklerinden veya TEV’den bilgi alabilirler.

ADRES: Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL Fax: 0212–272 62 17

Başvuru için e-posta adresimiz: yurtdisiburs@tev.org.tr (Bu adres 21 Kasım 2008 tarihine kadar geçerlidir)

Kaynak:tev.org.tr


İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Bursu başvuruları


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine "Ahmet Piriştina Eğitim Yardım Sandığı" aracılığı ile verdiği burs için müracatlar başladı.

"www.izmir.bel.tr" adresli internet sitesinden yapılacak müracaatlar, 14 Kasım'a kadar kabul edilecek. Daha sonra yapılacak ön değerlendirmenin ardından internetten hak kazananların duyurusu yapılacak. Geçen yıl 20 bin kişiye burs veren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 30 bin öğrenciyi her ay 100 YTL ile destekleyeceğini duyurdu.

JRC-IPSC Enstitüsü'nden araştırmacılara burs

AB Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre-JRC)’nin (Institute for the Protection and Security of the Citizen) ,Vatandaşların Korunması ve Güvenliği Enstitüsü'nde (IPSC) doktora, doktora sonrası ve kıdemli uzman bursiyerlik pozisyonları açılmıştır. Başvurular istenilen evraklarla birlikte her bir pozisyon için belirtilen tarihe kadar JRC'ye yapılabilir.
Detaylı bilgi.

Yurt sonuçları açıklandı

Yüksek lisans, doktora, ön kayıt, özel yetenek ve Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını kurumun "www.kyk.gov.tr" adresli internet sitesinden öğrenebilecek.
Yurtlara asıl listeden girmeye hak kazanan yüksek lisans, doktora, özel yetenek ve dikey geçiş yapan öğrenciler, 13-17 Ekim'de kayıt olabilecek.
Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere ise 20 Ekim'den itibaren 5'er gün kayıt süresi tanınacak ve her hafta pazartesi günleri yedek liste ilan edilecek.

2008 Üniversite Ek Yerleştirme başvuruları

Üniversitelerdeki boş kontenjanlara ek yerleştirme için müracaatı bugün başladı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSS merkezi yerleştirme ve kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar ile üniversitelere yeni tahsis edilen kontenjanlara ek yerleştirme ile öğrenci alacak.
Adaylar, ek yerleştirme için hazırlanan kılavuza, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecekler. Kılavuz ayrıca sınav merkezlerinden de alınabilecek. Dağıtımın geciktiği bölgelerde, adaylar kılavuzu yarından itibaren alabilecekler.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2008 ÖSS'ye başvurmuş olmak gerekiyor. Ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) başvuramayacaklar. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekiyor.
2008'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar da ek yerleştirmeye başvurabilecekler.
2008-ÖSS'ye girmeyerek sadece sınavsız geçiş için başvuran, 2008-ÖSYS'de sınava girmek için başvurduğu halde sınava girmeyen veya 2008-ÖSYS'de sınava girerek 145'in altında ÖSS puanı alan meslek lisesi mezunları, sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.
Devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC'deki ve yurt dışındaki üniversitelerde 23 bin 480'i lisans, 65 bin 977'si ön lisans olmak üzere toplam 89 bin 457 boş kontenjan bulunuyor.
Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 7 bin 941, ön lisans programlarında 47 bin 896 olmak üzere toplam 55 bin 837 boş kontenjan mevcut. Vakıf üniversitelerinde 6 bin 691 lisans, 15 bin 901 ön lisans; KKTC'deki üniversitelerde 8 bin 357 lisans, 2 bin 180 ön lisans; yurt dışındaki üniversitelerde de 491 ön lisans programı boş bulunuyor.
Ek yerleştirme ile üniversitelere girmeye hak kazanan adaylar, 20-22 Ekim'de kayıt olacaklar.

Medeniyetler İttifakı bursu

TÜBİTAK, "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamında, "kültürler arası diyalog", "çatışma önleme ve çözme" gibi alanlarda çalışacak öğrenci ve akademisyenlere burs verme kararı aldı.
Karara göre TÜBİTAK, "Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti deneyimini diğer kültür ve medeniyetlerle paylaşan" ve "çeşitli din, kültü r ve medeniyetlerin ortak noktalarını inceleyen" araştırmacıları destekleyecek.
Türkiye ve İspanya öncül üğünde başlatılan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen "Medeniyetler İttifakı Projesi", Türkiye'den Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve İspanya'dan eski UNESCO Genel Sekreteri Federico Mayor'un başkanlığındaki 20 kişilik üst düzey grup rehberliğinde yürütülüyor.
Proje kapsamında Türk Hükümeti tarafından bir süre önce "Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı" hazırlandı ve plan, Başbakanlık genelgesi olarak Nisan 2008'de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı'nda, "medeniyetler ittifakı", "kültürler arası diyalog", "çatışma önleme ve çözme" gibi alanlarda çalışma yapacak öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli burslar tahsis edilmesi konusu da yer alıyor.
Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında, "Medeniyetler İttifakı Projesi" çerçevesinde desteklenecek öncelikli alanlar ise Bakan Aydın'ın himayesinde 30 Temmuz 2008'de TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda konunun uzmanlarının katıldığı ortak akıl toplantısında belirlendi.
Toplantı sonucunda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından, "2214 Yurt Dışı Araştırma Burs Programı" ve "2216 Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı" kapsamında, ders aşamasını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri arasından "Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti deneyimini diğer kültür ve medeniyetlerle paylaşan", "Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti deneyimindekiler dahil, çeşitli din, kültür ve medeniyetlerin ortak noktalarını inceleyen" araştırmacılara burs verilmesi kararı alındı.
TÜBİTAK Bilim Kurulunda da alınan karara göre, proje kapsamında desteklenecek alanlar da şöyle belirlendi:
-Farklı dini ve kültürel grupların bir arada yaşama tecrübeleri, toplumsal ve devlet davranışlarını,
-Kültür ve medeniyetler arasında hoşgörü ve diyaloğun biç imlendirilmesindeki temel etmen ve değerlerini,
-Kültür ve medeniyetler arasında sosyal, idari, bilimsel etkileşim ve alışverişi,
-Günümüzde kültürler arası iş birliğini ve karşılıklı anlamada dini ve kültürel değerlerin işlevlerini konu edinen çalışmalar.
Karara göre, T.C. vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilere de burs verilecek. TÜBİTAK'ın "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamındaki destekleri şöyle olacak:
-Çalışmalarını yurt dışında devam ettirmek isteyen Türk ara ştırmacılar için '2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı' kapsamında ders aşamasın ı tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri ve yeterliliğini almış doktora öğrencilerine 12 ay süreyle aylık 1500 dolar.
-Çalışmalarını Türkiye'de devam ettiren ya da ettirmek isteyen yabancı uyruklu yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar için, '2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı' kapsamında ders aşaması nı tamamlamış yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılara Türkiye'de en çok 12 ay süreyle aylık 1500 YTL.
Bu arada, programın 2008 yılı 2. dönemi son başvuru tarihi 17 Ekim 2008 olarak belirlendi.
Detaylı bilgi için tıklayın.

Yurtdışında yüksek lisan yapılabilecek üniversiteler

YÖK, 2008-2009 eğitim öğretim yılı itibariyle yurtdışında yüksek lisan yapılabilecek üniversiteleri belirledi. YÖK, Türk gençlerine 499 üniversitede yüksek lisans şansı tanırken, gençler toplam 36 ülkede yüksek lisans yapabilecek.
YÖK’ün yüksek lisans yapılabilecek üniversiteler listesinde 153 ABD üniversitesi bulunuyor. Bunu 42 üniversite ile İngiltere, 40 üniversite ile Almanya izliyor. Yüksek lisans eğitimi alınabilecek 31 üniversite Japonya, 29 üniversite Çin, 23 üniversite Fransa, 22 üniversite İtalya, 21 üniversite Kanada, 15 üniversite Avustralya, 11 üniversite Hollanda, 11 üniversite de İsveç’te bulunuyor.
Komşu Yunanistan’da ise sadece 2 üniversitede Türk gençleri yüksek lisans yapabilirken, Rusya, Macaristan, Hindistan’da da 2 üniversitede, Çek Cumhuriyeti’nde ise bir üniversitede yüksek lisans yapılabiliyor.

Yurtdışında okumaya karar veren gençler için YÖK denkliği, mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konu olarak duruyor. Denklik yurtdışında eğitim alınacak okulun YÖK tarafından onaylanması anlamına geliyor. Denklik taşıyan okulların YÖK'e yazılı bir dilekçe ile danışılıp öğrenilmesi mümkün olabiliyor. Okulun denkliği ile öğrencinin denkliği ise birbirinden farklı konular olarak değerlendirilmesi gerekiyor. YÖK, yurtdışında alınan bir diplomaya denklik verirken okulun onaylı olup olmadığına bakmakla beraber, öğrencinin lisans eğitimi alabilecek düzeyde olup olmadığını da inceliyor.
Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de askerlik tecili. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Müdürlüğü bünyesinde özel öğrenci dosyası açtırmak ve daha sonra da konsolosluk eliyle öğrencilik işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı'na bildirmek bütün erkek öğrenciler için zorunlu. YÖK'ün onay vermediği okullarda okuyan öğrencilerin askerlik işlemleri ise yapılmıyor.

YÖK’ün yüksek lisans şansı tanıdığı üniversiteler arasında dünyanın en iyi okulları olarak gösterilen Harvard University , Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi üniversiteler de bulunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerine Burs

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi (ÖREM) burs ve yurt başvurularını internet sitesi üzerinden kabul etmeye başladı.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'ni Burs vererek Destekleyen vakıf dernek ve şirketlerden bazıları:

Yıldız teknik Üniversitesi Vakfı(YTÜV)
Yıldız Mezunlar Derneği(YTÜ-MED)
Çağdaş Yıldızlılar Derneği(ÇYD)
Türk Eğitim vakfı(TEV)
İstanbul Sanayi Odası Vakfı(İSOV)
Finans Vakfı
Yumlu Vakfı
Anadolu Eğitim Vakfı
İstanbul Ticaret Odası Vakfı(İTO)
İstanbul Ticaret Odası Borsası
Sabancı Vakfı
Türk Kadınlar Birliği(TKB)
Türk Amerikan Kadınlar Derneği
Tübitak
Lütfi Banat Vakfı
Yaşar Eğitim vakfı Türk Alman Derneği Vakfı(TADEV)
Çağdaş Eğitim Vakfı(ÇEV)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD)
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Vakfı
Halis Toprak Vakfı
Türk Loydu
Gemi İnşaat Mühendisleri Odası
Kızılay
Vakıfbank
Şahinler Holding
Üsküdar Rotary
Etiler Rotary
Standart Pompa
Reşat Nuri Güntekin İlköğretim okulu Aile Birliği

http://orem.yildiz.edu.tr/

Avrupa Ortak Araştırma Merkezi, JRC Bursları

Türk araştırmacılar, son yıllarda Avrupa Birliği'nin (AB) bilim ve teknoloji referans merkezlerinde boy göstermeye başladı.
TÜBİTAK AB 7. Çerçeve Programı (ÇP) Ulusal Koordinatörü Hüseyin Güler, Avrupa'nın bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında referans merkezi olan Avrupa Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) AB'ye katılım sürecindeki ülkelere bilimsel ve teknik destek sağladığını ve böylece Avrupa Araştırma Alanı'nın (ERA) oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.
JRC'nin Belçika'da "Referans Araçlar ve Ölçümler Enstitüsü", Hollanda'da"Enerji Enstitüsü", Almanya'da "Transuranyum Elementleri Enstitüsü", İtalya'da "Vatandaşların Korunması ve Güvenliği Enstitüsü", "Sağlık ve Tüketicilerin Korunması Enstitüsü", "Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü", İspanya'da da "İleri Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü" olmak üzere toplam 7 enstitüsünün bulunduğunu anlatan Güler, bu enstitülerde Avrupa'dan çok sayıda araştırmacının çalıştığını belirtti.
Merkezin araştırmacılara doktora ve doktora sonrası burslar, kıdemli bursiyerlik, projelerde iş birliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunduğunu anlatan Güler, JRC'nin ayrıca kuruluşlara da kurumsal iş birliği, teknoloji transferi, kuluçka hizmeti gibi etkinlikleri bulunduğunu söyledi. Güler, merkezin toplam bütçesinin de 1,75 milyar avro olduğunu kaydetti.
Hüseyin Güler, JRC'de 1-3 yıl süreli doktora bursu, 3-24 ay süreli kıdemli bursiyerlik, 30 yaşından genç bilim insanları için 3-12 ay süreli staj, kamu kuruluşu, uluslararası bir sivil toplum örgütü, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlarda çalışan uzmanlar için 1-4 yıl süreli burslar bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin ÇP'ye katılmasıyla JRC'de araştırmalar yürüten Türk araştırmacı sayısının 30'un üzerine çıktığını ifade eden Güler, bu araştırmacıların 1-4 yıl arasında bu merkezlerde kaldığını ve Türkiye'ye geri döndüklerini ifade etti.
TÜBİTAK'ın da son yıllarda Türk araştırmacıların JRC ile etkileşiminin arttırılması için çeşitli işbirlikleri yaptığını anlatan Güler, bunların sonucunda Türk araştırmacıların JRC enstitülerindeki iş imkanından yararlanabildiğini kaydetti.
Güler, TÜBİTAK ve JRC arasında 2007 yılında imzalanan protokol çerçevesinde TÜBİTAK'ın da Türk araştırmacılar için aylık bin 500 dolar ile 2 bin dolar arasında değişen burslar verdiğini söyledi.
Protokol muvacehesinde, yılda 20'ye kadar Türk araştırmacının bir yıl süre ile JRC Enstitüleri'nde doktora veya doktora sonrası araştırma yapabildiğini bildiren Güler, bu yılın ilk döneminde hem JRC hem de TÜBİTAK'tan kabul alan 11 araştırmacının çalışmalarını JRC'de sürdüreceğini, bu rakamın da giderek artmasını beklediklerini ifade etti. Güler, şunları kaydetti:
"Türk araştırmacılar JRC'de edindikleri deneyimlerini Türkiye araştırma alanının gelişimi için kullanmaya başladılar. Bu enstitülerdeki ziyaretlerimizde Türk araştırmacılarla karşılaşmaktan memnuniyet duyuyoruz ve araştırmacı larımızın sayısının artacağını düşünüyoruz. JRC'de diğer ülkelere standart araştırmacı pozisyonu belirlenirken yalnızca Türk araştırmacılar için TÜBİTAK ve JRC arasında 2007 yılında imzalanan protokol çerçevesinde 42 pozisyon açıldı. TÜBİTAK olarak amacımız Avrupa Birliği ile daha çok Türk araştırmacısının entegre olmasına katkı sağlamak ve 7. ÇP'deki performansımızı daha da yukarılara çekmek. Çünkü bu enstitülerde görev alan araştırmacılar, ya çerçeve programlarında yer alıyorlar yahut da projelerdeki bilim insanları ile birlikte araştırmada bulunuyorlar."
Doktora sonrası araştırmaları için JRC'yi seçen Dr. Ceren Kütahyalı, Almanya'da kazandığı bilgi birikiminin yanı sıra yaşadığı deneyimlerin de hayata bakış açısını değiştirdiğini anlattı.
Kütahyalı, "Türkiye'ye döndükten sonra çalışmalarıma Ege Üniversitesinde devam edeceğim ama buradaki arkadaşlarımla olan bağlantılarımı hem bilimsel anlamda hem de dostluk açısından sürdüreceğim kesindir. JRC'de edindiğim deneyimle ülkemdeki bilimsel platforma katkı sağlamak ve yakın gelecekte karşılaşacağımız nükleer atık sorunlarını çözüme kavu şturacak projelere katkıda bulunmayı amaçlıyorum" dedi.
JRC'ye doktora sonrası araştırmalarda bulunan Dr. Elif Eker Develi de merkezde ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştığı konunun Türkiye'deki çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu, bu çerçevede Avrupa denizlerinin gözlenmesi ile ilgili projelerde çalıştığını söyledi.
JRC'nin Avrupa standartlarında oldukça iyi çalışma şartlarına sahip olduğunu belirten Develi, Türkiye'den çok miktarda araştırmacının JRC'ye başvurmasını tavsiye etti.
JRC'de 2005 tarihinden bu yana ulusal uzman araştırmacı kadrosunda çalışan Rukiye Herkmen Özcivelek ise "Bilgi Toplumu" bölümünde değişik projelerde çalıştığını belirtti.
Özcivelek, "Buradaki araştırma projeleriyle Avrupa'da bilişim uygulama alanlarında söz sahibi olma potansiyelimizin artacağına ve ülkemizi bazı alanlarda lider konumuna taşıyabileceğine inanmaktayım. Türk araştırmacıların Avrupa araştırma kurumlarında yer almasının, ülkemiz kapasitesinin tanıtılmasında önemli olduğu düşüncesindeyim" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi burslarına başvurular başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 7-8 kategoride burs vereceğini açıkladı.
Üniversite düzeyinde verilen burslara bu yıl ilköğretim ve orta öğretim kurumları için de burslarlar eklendi.
Üniversite bursları ilk 5 bine giren ve Konyalı olan öğrencilere verilecek olan başarı bursu olacak. Bu öğrenciler hangi ilde okurlarsa okusunlar bu yardımdan faydalanabilecekler.

Diğer kategoriler ise şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim ve dağılmış aile çocuklarını kapsıyor. Son olarak ise Konya'da okuyacak yada okuyor olan ve maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencileri olacak. Üniversite öğrencilerinde aranan başlıca özellik ise alttan dersleri olmaması. Başvurular 6 Ekim'de başlayıp 24 Ekim'de sona eriyor. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Sonuçlar ve belge teslimleri ise Aralık ayında yapılacak ve öğrenciler Aralık ayı içinde burslarını almaya başlayacak.

Kocaeli Körfez Belediyesi Bursu

Kocaeli Körfez Belediyesi bu yılda yüksek öğrenim gören öğrencilere burs verecek.
Ailesi Körfez ilçesinde oturan ve üniversitede okuyan bin 500 öğrenciye 8 ay süreyle ayda 75 YTL burs verilecek.

Uşak Belediyesi Bursu

Uşak Belediyesi, geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik burs uygulamasını bu yıl da devam ediyor. 250 üniversite öğrencisine burs vereceğini duyuran belediye, burs almak isteyen öğrencilerin 20 Ekim 2008 tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini açıkladı.
2007-2008 eğitim öğretim yılında 234 üniversite öğrencisine aylık 100 YTL burs veren Uşak Belediyesi bu yıl da burs başvuru şartlarını yerine getirmeyenler, durumlarında değişiklik olanlar, derslerinde başarısız olanlar ve mezun olanların yerine toplam sayıyı 250 ye tamamlayacak şekilde 40 öğrenciye daha burs verecek. Burs başvuruları belediye internet sitesi üzerinden ayrılan bölümde yapılacak. Ön başvuruların alınacağı sistem 20 Ekim 2008 tarihine kadar açık kalacak. Bu tarihten sonra link kaldırılarak, sistem dışı herhangi bir başvuru alınmayacak. Tüm başvuruların son başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde değerlendirilerek geçici listenin ilan edilmesi planlanıyor. Burs için başvuran öğrencilerden istenilecek belgeler, beyanların kontrolü ve adreste yapılacak kontrollerin ardından Belediye Burs Komitesi kararıyla kesin liste yayınlanacak.

Konu ile ilgili belediye duyurusu ise şu şekilde:

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU
04.09.2008

2008-2009 eğitim öğretim yılı eğitim yardımları için burs başvuruları 1 Ekim 2008 tarihinde www.usak.bel.tr adresinde, internet ortamında yapılacaktır.
Burs takvimi, burs verilecek öğrenci sayısı ve yeni başvurular için başvuru şartları ve gerekli belgeler başvuru tarihinde açıklanacaktır.

2007-2008 döneminde Uşak Belediyesi'nden burs alıp öğrenimi devam eden öğrenciler:

Aşağıda belirtilen belgeleri 22 Eylül 2008 Salı günü saat 16.00'a kadar Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
Söz konusu belgeler öğrencinin kendisi veya aile fertlerinden birisi tarafından elden imza karşılığı teslim edilecektir.

2008-2009 döneminde bir üst sınıfa geçen ve Uşak Belediyesi'nden burs alan öğrencilerin teslim edeceği belgeler:

1. Öğrenci belgesinin aslı (Eylül 2008 tarihli, fotokopi kabul edilmeyecektir.)
2. 2007-2008 yılına ait not durum (transkript) belgesinin aslı (Hazırlık okuyup 1. sınıfa kayıt hakkı kazananlar bu durumu belgeleyeceklerdir.)
3. 2008 yılı Eylül ayı itibariyle, aile fertlerinden gelir sahibi olanların nerede, hangi iş yerinde, ne iş yaptığına, aylık olarak ne kadar gelir elde ettiğine ve ailesinin halen ikamet ettiği adres ve telefon bilgilerine dair bilgileri içeren yazı. (A 4 ebadındaki kağıda okunaklı el yazısıyla yazılacak, öğrenci tarafından imzalanacaktır.)

Öğrenciliği devam eden ve kurumumuzdan burs alan öğrencilerin yukarıda istenilen ve öğrenci tarafından gönderilen belgelerle ilgili inceleme yapılacak:

Belgelerin aslını teslim etmeyenler,
Bir üst sınıfa en az yüzde 75 başarı ile geçemeyenler,
Ailesinden gelir elde edenler hakkında yanlış beyanda bulunanlar,
Burs hak ettiği tarihteki bilgileri ile şimdiki bilgileri arasında çelişki bulunanlar,
Belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenlerin bursları iptal edilecektir.

Yeni burs başvurusunda bulunacak olan ve daha önce burs hakkı kazanmış öğrencilere önemle duyurulur.

Türk Tarih Kurumu Bursu

Türk Tarih Kurumu tarafından tarih alanında, 5 Yüksek Lisans ve yeterlilik sınavını geçmiş, Yabancı Dil UDS dil sınavından en az 55 alan 5 Doktora öğrencisine burs verilecek.

Burs ücreti Yüksek Lisans için aylık 300.00 YTL, Doktora öğrencisi için ise aylık 400.00 YTL .

Araştırma konusunun Türkiye'nin öncelikli meselelerine çözüm üretebilecek veya katkı yapabilecek olanlara öncelik tanınması, tamamlanan tezlerin basılması durumunda tez sahibinin Türk Tarih Kurumuna öncelik vermesi, Doktora adaylarından en az birisinin mensup olduğu üniversite dışından, diğerlerinin tercihen Doktora izleme üyeleri arasından belirlenecek en az üç bilim adamından referans vermeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans bursu 2,5 Yıl, Doktora bursu 4 yıl verilecektir.

Başvurular, 31 Ekim 2008 tarihine kadar Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Kızılay Sokak No:1, 06100 Sıhhiye / ANKARA adresine aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

a- Müracaat formu (Ek-1) / ,

b- Öz geçmişi,

c- Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,

d- Bitirdiği öğretim kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya noterden tasdikli örneği,

e- 4 adet vesikalık fotoğraf,

f- Askerlik görevini yaptığı veya erteletmiş olduğunu gösterir belge,

g- Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi,

h- Yüksek lisans, doktora öğrencisi olduğunu belirtir belge,

(f) ve (g) bendlerindeki belgeler burs verilmesi kararlaştırılan öğrencilerden istenir.

Başvuru Adresi: Kızılay Sokak No:1 06100 Sıhhiye / ANKARA

Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları

UNESCO ve L'Oreal işbirliği ile on yıldır dünya genelinde başarı ile yürütülen 'Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları' programına başvurular başladı. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen programa katılmak için başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek.
Projeleri seçilecek 40 yaşından gün almamış 6 genç bilim kadını, L'Oreal Türkiye'den 12 bin dolar değerinde birer yıllık burs kazanacak.

Denizli Belediyesinden Bursu 2008-2009

DENİZLİ Belediyesi 2008-2009 öğretim yılı için 2 bin 500 öğrenciye burs vermeyi planlıyor. Lise ve dengi okullarda öğrenim gören 1000 öğrenciye ayda 50 YTL, 1500 üniversite öğrencisine ayda 120 YTL burs verilecek. Başvuruların 30 Eylül’e kadar kabul edilecek. Belediye meclisinden alınan karar gereği 13 belde ve 10 köydeki gençlerde burs başvurusu yapabilecek.
Meclis kararıyla yerel seçimlerde Denizli Belediyesi’ne bağlanacak Bağbaşı, Bereketli, Göveçlik, Cankurtaran, Gümüşler, Hallaçlar, Kayhan, Kınıklı, Korucuk, Gökpınar, Servergazi, Akkale ve Üçler beldeleri ile Bozburun, Eskihisar, Goncalı, Güzelköy, Kadılar, Karakova, Karakurt, Saruhan ve Şirinköy köylerindeki ekonomik durumu zayıf, derslerinde başarılı, kamu haklarında yasaklı olmayan, disiplin cezası almayan, açık öğretim fakültesi öğrencisi olmayan, başka kurumdan burs almayan ve özel okullarda okumayan öğrenciler burs için başvuru yapabilecek.

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.