19 Kasım 2008 Çarşamba

Kamu Kurum ve Kuruluşları tekrar burs verebilecek mi?

Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı "Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun"un, belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen hükümlerinin iptali istemini 20 Kasımda esastan görüşecek.
CHP, 5102 sayılı Kanun'un, 2, 5 ve geçici 3 ile 7'nci maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle dava açmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 20 Kasım Perşembe günü davayı esastan görüşerek karara bağlayacak.
İptali istenen maddeler arasında kanunun, belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine burs ve kredi vermelerini yasaklayan ancak bildirimde bulunacakları Yurt-Kur vasıtasıyla ödeme yapabileceklerine yönelik hükmü yer alıyor.
Yurt-Kur'da çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, kurum yönetim kurulunun uygun gördüğü oran ve miktarlarda ek ödeme yapılabileceğine yönelik yasa hükmünün de Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülerek iptali isteniyor.
Resmi Gazete'de 6 Mart 2004'te yayımlanan yasanın 1 Ocak 2004'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğine ilişkin maddenin de iptali isteniyor.

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.