28 Ekim 2008 Salı

TÜRK EĞİTİM VAKFI 2009-2010 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Son Müracaat Tarihi: 21 Kasım 2008

TEV-British Chevening Müşterek bursları için Dosyaların TEV’e Son Teslim Tarihi: 21 Kasım 2008

Diğer Ülkeler ve İçin Dosyaların Son Teslim Tarihi: 5 Aralık 2008

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

1) Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,

2) Hangi madde için müracaat edilecekse madde ekindeki belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,

3) Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,

4) Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,

5) Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,

6) Belirtilen şartların kesindir bu nedenle belgeler dikkatlice doldurulup zamanında TEV’e ulaştırılmalıdır.

TÜRK EĞİTİM VAKFI

2009–2010 ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDA

YÜKSEK LİSANS (Master’s Degree) ÖĞRENİMİ İÇİN BURSLAR VERECEKTİR

www.tev.org.tr

A) YÜKSEK LİSANS BURSLARI:

1) a) A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerinde; Bilgisayar, Enformasyon Teknolojileri, İletişim ve Biyomedikal Mühendisliği, Moleküller Biyoloji ve Genetik (İlgili Mühendislik alanlarında öğrenim görenler), Mimarlık, İşletme Yönetimi (MBA) (İşletme, İktisat ve Mühendislik bölümlerinden mezunlar, en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar.), Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler), Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik-Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler),

b) A.B.D’de; TEV-TAT Konserve A.Ş. Burs Fonundan, Ziraat Mühendisliği (Ziraat ve Gıda Mühendisliği öğrenimi görenler, yalnızca University of California Davis’te),

c) İtalya’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Makine Mühendisliği alanında öğrenim görenler,

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

2) İngiltere’de; TEV-British Chevening müşterek burslusu olarak; Ekonomi, Çevre Bilimi, Enerji, Gıda ve Ziraat Mühendisliği, Avrupa Birliği, Kamu Yönetimi, İnsan Hakları, Göç, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dallarında veya ilgili alanlarda öğrenim görmek isteyenler, (İngiltere’deki üniversitelerin listesine www.britishcouncil.org.tr adresinden ulaşılabilinir.)

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

3) Almanya’da; TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili İngilizce veya Almancadır. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Dili Almanca, Hukuk öğrenimi görenler) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenler, (Almanya’daki üniversitelerin bilgilerine bu linkten ulaşılabilinir. http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/06005.de.html.)

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

4) Fransa’da; TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek burslusu olarak; Bilgisayar, Enerji, Elektrik, Elektronik, Otomatik, Telekomünikasyon, Makine, İnşaat Mühendislikleri ile Mimarlık, Havacılık (Aeronautics), Kimya, Matematik, Sağlık, Biyoloji, Biyoteknoloji, Jeoloji ve Su, Çevre ve Ekoloji Bilimleri, Ziraat, Gıda ve Tarım İşletmesi, Hukuk, Sosyal Bilimler, Gazetecilik, Copernic Programı ve Müzik (Şan, Opera, Nefesli ve Yaylı Sazlar) (Öğrenim dili Fransızca veya İngilizcedir. Fransa’daki Üniversitelerin listesine www.onisep.fr den ulaşılabilinir.) dallarında öğrenim görenler,

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

5) Danimarka’da; İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji dallarında öğrenim görenler,

burslarımıza başvurabilirler.

İlgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a) T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (1978 doğumlular başvurabilirler.)

b) Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. ( ! İşletme Yönetimi dalına sadece mezunlar, en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar aday olabilir.)

c) Yüksek öğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 not ortalamasına sahip olmak. (Türkiye’deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilir.)

d) Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

e) Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında öğrenimlerine yeni başlayanların müracaatları kabul edilmez.

MÜRACAAT: ! Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar aşağıda belirtilen tarihe kadar başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr web sitemizdeki ilanımızın ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV’den almak isteyenler ise yalnızca öğrenim gördükleri Kurum/Bölüm/Dal ile seçtikleri Ülkeyi/Dalı ve açık posta adreslerini yazarak 21 Kasım 2008 Cuma Günü, Saat: 17.30’a kadar, TEV’e şahsen, mektup, fax veya e-posta yoluyla ulaşıp alabilirler. Form ve belgeler web sitemizde en geç 21 Kasım 2008 tarihine kadar kalacaktır. Adaylar, yukarıdaki maddeler için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler metninde belirtilen belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç 5 Aralık 2008’ya kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Adaylar, bir ülke ve bir alan için müracaat edebilir. İlanımızdaki niteliklere uygun olmayanların müracaatları kabul edilmez.

B) YURT DIŞI TIP BURSLARI:

Merhum Dr.ORHAN BİRMAN ve Prof.Dr. MEHMET ÖZ fonundan 2009 yılında Tıp Fakülteleri ve Eğitim Hastaneleri tarafından aday gösterilecek uzman tıp doktorlarına, A.B.D.’de ve Batı Avrupa’da araştırma çalışmaları için burs verilecektir. İlgilenenler, Kasım ve Aralık aylarında dekanlıklarından, başhekimliklerinden veya TEV’den bilgi alabilirler.

ADRES: Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL Fax: 0212–272 62 17

Başvuru için e-posta adresimiz: yurtdisiburs@tev.org.tr (Bu adres 21 Kasım 2008 tarihine kadar geçerlidir)

Kaynak:tev.org.tr


Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.