8 Ekim 2008 Çarşamba

Medeniyetler İttifakı bursu

TÜBİTAK, "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamında, "kültürler arası diyalog", "çatışma önleme ve çözme" gibi alanlarda çalışacak öğrenci ve akademisyenlere burs verme kararı aldı.
Karara göre TÜBİTAK, "Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti deneyimini diğer kültür ve medeniyetlerle paylaşan" ve "çeşitli din, kültü r ve medeniyetlerin ortak noktalarını inceleyen" araştırmacıları destekleyecek.
Türkiye ve İspanya öncül üğünde başlatılan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen "Medeniyetler İttifakı Projesi", Türkiye'den Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve İspanya'dan eski UNESCO Genel Sekreteri Federico Mayor'un başkanlığındaki 20 kişilik üst düzey grup rehberliğinde yürütülüyor.
Proje kapsamında Türk Hükümeti tarafından bir süre önce "Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı" hazırlandı ve plan, Başbakanlık genelgesi olarak Nisan 2008'de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı'nda, "medeniyetler ittifakı", "kültürler arası diyalog", "çatışma önleme ve çözme" gibi alanlarda çalışma yapacak öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli burslar tahsis edilmesi konusu da yer alıyor.
Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında, "Medeniyetler İttifakı Projesi" çerçevesinde desteklenecek öncelikli alanlar ise Bakan Aydın'ın himayesinde 30 Temmuz 2008'de TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda konunun uzmanlarının katıldığı ortak akıl toplantısında belirlendi.
Toplantı sonucunda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından, "2214 Yurt Dışı Araştırma Burs Programı" ve "2216 Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı" kapsamında, ders aşamasını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri arasından "Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti deneyimini diğer kültür ve medeniyetlerle paylaşan", "Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti deneyimindekiler dahil, çeşitli din, kültür ve medeniyetlerin ortak noktalarını inceleyen" araştırmacılara burs verilmesi kararı alındı.
TÜBİTAK Bilim Kurulunda da alınan karara göre, proje kapsamında desteklenecek alanlar da şöyle belirlendi:
-Farklı dini ve kültürel grupların bir arada yaşama tecrübeleri, toplumsal ve devlet davranışlarını,
-Kültür ve medeniyetler arasında hoşgörü ve diyaloğun biç imlendirilmesindeki temel etmen ve değerlerini,
-Kültür ve medeniyetler arasında sosyal, idari, bilimsel etkileşim ve alışverişi,
-Günümüzde kültürler arası iş birliğini ve karşılıklı anlamada dini ve kültürel değerlerin işlevlerini konu edinen çalışmalar.
Karara göre, T.C. vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilere de burs verilecek. TÜBİTAK'ın "Medeniyetler İttifakı" projesi kapsamındaki destekleri şöyle olacak:
-Çalışmalarını yurt dışında devam ettirmek isteyen Türk ara ştırmacılar için '2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı' kapsamında ders aşamasın ı tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri ve yeterliliğini almış doktora öğrencilerine 12 ay süreyle aylık 1500 dolar.
-Çalışmalarını Türkiye'de devam ettiren ya da ettirmek isteyen yabancı uyruklu yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar için, '2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı' kapsamında ders aşaması nı tamamlamış yabancı uyruklu tezli yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılara Türkiye'de en çok 12 ay süreyle aylık 1500 YTL.
Bu arada, programın 2008 yılı 2. dönemi son başvuru tarihi 17 Ekim 2008 olarak belirlendi.
Detaylı bilgi için tıklayın.

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.