6 Ekim 2008 Pazartesi

Avrupa Ortak Araştırma Merkezi, JRC Bursları

Türk araştırmacılar, son yıllarda Avrupa Birliği'nin (AB) bilim ve teknoloji referans merkezlerinde boy göstermeye başladı.
TÜBİTAK AB 7. Çerçeve Programı (ÇP) Ulusal Koordinatörü Hüseyin Güler, Avrupa'nın bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında referans merkezi olan Avrupa Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) AB'ye katılım sürecindeki ülkelere bilimsel ve teknik destek sağladığını ve böylece Avrupa Araştırma Alanı'nın (ERA) oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.
JRC'nin Belçika'da "Referans Araçlar ve Ölçümler Enstitüsü", Hollanda'da"Enerji Enstitüsü", Almanya'da "Transuranyum Elementleri Enstitüsü", İtalya'da "Vatandaşların Korunması ve Güvenliği Enstitüsü", "Sağlık ve Tüketicilerin Korunması Enstitüsü", "Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü", İspanya'da da "İleri Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü" olmak üzere toplam 7 enstitüsünün bulunduğunu anlatan Güler, bu enstitülerde Avrupa'dan çok sayıda araştırmacının çalıştığını belirtti.
Merkezin araştırmacılara doktora ve doktora sonrası burslar, kıdemli bursiyerlik, projelerde iş birliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunduğunu anlatan Güler, JRC'nin ayrıca kuruluşlara da kurumsal iş birliği, teknoloji transferi, kuluçka hizmeti gibi etkinlikleri bulunduğunu söyledi. Güler, merkezin toplam bütçesinin de 1,75 milyar avro olduğunu kaydetti.
Hüseyin Güler, JRC'de 1-3 yıl süreli doktora bursu, 3-24 ay süreli kıdemli bursiyerlik, 30 yaşından genç bilim insanları için 3-12 ay süreli staj, kamu kuruluşu, uluslararası bir sivil toplum örgütü, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlarda çalışan uzmanlar için 1-4 yıl süreli burslar bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin ÇP'ye katılmasıyla JRC'de araştırmalar yürüten Türk araştırmacı sayısının 30'un üzerine çıktığını ifade eden Güler, bu araştırmacıların 1-4 yıl arasında bu merkezlerde kaldığını ve Türkiye'ye geri döndüklerini ifade etti.
TÜBİTAK'ın da son yıllarda Türk araştırmacıların JRC ile etkileşiminin arttırılması için çeşitli işbirlikleri yaptığını anlatan Güler, bunların sonucunda Türk araştırmacıların JRC enstitülerindeki iş imkanından yararlanabildiğini kaydetti.
Güler, TÜBİTAK ve JRC arasında 2007 yılında imzalanan protokol çerçevesinde TÜBİTAK'ın da Türk araştırmacılar için aylık bin 500 dolar ile 2 bin dolar arasında değişen burslar verdiğini söyledi.
Protokol muvacehesinde, yılda 20'ye kadar Türk araştırmacının bir yıl süre ile JRC Enstitüleri'nde doktora veya doktora sonrası araştırma yapabildiğini bildiren Güler, bu yılın ilk döneminde hem JRC hem de TÜBİTAK'tan kabul alan 11 araştırmacının çalışmalarını JRC'de sürdüreceğini, bu rakamın da giderek artmasını beklediklerini ifade etti. Güler, şunları kaydetti:
"Türk araştırmacılar JRC'de edindikleri deneyimlerini Türkiye araştırma alanının gelişimi için kullanmaya başladılar. Bu enstitülerdeki ziyaretlerimizde Türk araştırmacılarla karşılaşmaktan memnuniyet duyuyoruz ve araştırmacı larımızın sayısının artacağını düşünüyoruz. JRC'de diğer ülkelere standart araştırmacı pozisyonu belirlenirken yalnızca Türk araştırmacılar için TÜBİTAK ve JRC arasında 2007 yılında imzalanan protokol çerçevesinde 42 pozisyon açıldı. TÜBİTAK olarak amacımız Avrupa Birliği ile daha çok Türk araştırmacısının entegre olmasına katkı sağlamak ve 7. ÇP'deki performansımızı daha da yukarılara çekmek. Çünkü bu enstitülerde görev alan araştırmacılar, ya çerçeve programlarında yer alıyorlar yahut da projelerdeki bilim insanları ile birlikte araştırmada bulunuyorlar."
Doktora sonrası araştırmaları için JRC'yi seçen Dr. Ceren Kütahyalı, Almanya'da kazandığı bilgi birikiminin yanı sıra yaşadığı deneyimlerin de hayata bakış açısını değiştirdiğini anlattı.
Kütahyalı, "Türkiye'ye döndükten sonra çalışmalarıma Ege Üniversitesinde devam edeceğim ama buradaki arkadaşlarımla olan bağlantılarımı hem bilimsel anlamda hem de dostluk açısından sürdüreceğim kesindir. JRC'de edindiğim deneyimle ülkemdeki bilimsel platforma katkı sağlamak ve yakın gelecekte karşılaşacağımız nükleer atık sorunlarını çözüme kavu şturacak projelere katkıda bulunmayı amaçlıyorum" dedi.
JRC'ye doktora sonrası araştırmalarda bulunan Dr. Elif Eker Develi de merkezde ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştığı konunun Türkiye'deki çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu, bu çerçevede Avrupa denizlerinin gözlenmesi ile ilgili projelerde çalıştığını söyledi.
JRC'nin Avrupa standartlarında oldukça iyi çalışma şartlarına sahip olduğunu belirten Develi, Türkiye'den çok miktarda araştırmacının JRC'ye başvurmasını tavsiye etti.
JRC'de 2005 tarihinden bu yana ulusal uzman araştırmacı kadrosunda çalışan Rukiye Herkmen Özcivelek ise "Bilgi Toplumu" bölümünde değişik projelerde çalıştığını belirtti.
Özcivelek, "Buradaki araştırma projeleriyle Avrupa'da bilişim uygulama alanlarında söz sahibi olma potansiyelimizin artacağına ve ülkemizi bazı alanlarda lider konumuna taşıyabileceğine inanmaktayım. Türk araştırmacıların Avrupa araştırma kurumlarında yer almasının, ülkemiz kapasitesinin tanıtılmasında önemli olduğu düşüncesindeyim" dedi.

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.